פרוט מערך המיחשוב במשרד

פרוט מערך המיחשוב במשרד

כיום רוב הפעילות במשרד, הן בתחום המקצועי והן בתחום המנהלתי מבוצעת באמצעות המחשב.

המערכת במשרד מבוססת על תחנות עבודה אישיות הקשורות ברשת אל שרת ומאגר נתונים מרכזי רב קיבולת.

המערכת המשותפת כוללת פריפריה של תחנות הפקה-מדפסות (לייזר והזרקת דיו) תווינים תחנות ממסר למודם ולאינטרנט ומערך תקשורת פנימי לצורך העברת הודעות, מזכרים וניהול יומן פגישות משרדי.

תחנות העבודה מבוססות על P.C. בקונפיגורציות מהירות ועדכניות.

תוכנות העבודה במשרד כוללות:

 • תחנות עבודה – גרפיקה – AUTOCAD בגרסה אחרונה
 • כבישים – "עידן" גירסת חלונות
 • הדמיה ותכנון – תכנות MX, CIVILSOFT
 • רמזורים – ענבר, מ.ת.ר., TRANSYT
 • קיבולת – .S.C.H (M.C.H)
 • תמרון רכב ומטוסים – AUTOTURN
 • לוחות זמנים – WINPROJ
 • כתבי כמויות – בנארית
 • ועוד

תחנות מנהלה – מבוססות על OFFICE וכוללות:

 • WORD
 • EXCEL
 • ACCESS
 • POWER POINT